Panie nieskończenie święty i uwielbiony w Twoich Świętych, który natchnąłeś Św. mnicha i pustelnika Charbela, aby żył i umierał podążając drogą Jezusa Chrystusa i dałeś mu siłę, aby odłączył się od świata tak, aby w jego pustelni mogły odnieść zwycięstwo cnoty zakonne: Błagamy Cię, abyś obdarzył nas łaską kochania Ciebie i służenia Tobie naśladując jego przykład.

Boże Wszechmogący, który ukazałeś nam moc wstawiennictwa św. Charbela przez liczne cuda i łaski, udziel i nam łaski (…) przez jego wstawiennictwo. AMEN.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…